Mats Erasmie, uppväxt i Göteborg och på Tjörn, är civilekonom, styrelseledamot i flertal företag och författare till fack- och läroböcker och numera romaner baserade på historiska händelser. Igår fick vi lyssna på en spännande berättelse om en relativt okänd del av Sveriges historia, utvandringen från Sverige till Argentina och Brasilien i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.  Silverfloden är den fristående andra delen i Dödskaravantriologin vars underliggande teman är immigration, välstånd och integration. Medan Dödskaravanen skildrar de tuffa förhållanden och många tragiska öden som drabbade de första som utvandrade så skildrar Silverfloden de svenskar som lyckades etablera sig runt Rio de la Plata (Silverfloden) och under en period revolutionerar Argentinas jordbruk och kontrollerar hela landets mejeriproduktion. 

Om det traditionella grunderna till utvandringen från Sverige till USA under denna tid var fattigdom, politiskt förtryck, arbetarrörelsens framväxt, nykterhets/väckelserörelsen frammarsch så fanns det ytterligare drivkrafter för att söka sig till Argentina och Rio de la Plata (Silverfloden), nämligen äventyr, affärer och skandaler. Argentina var vid sekelskiftet det fjärde rikaste landet i världen och Sverige ett av de fattigaste, numer råder det omvända förhållandet.

Mats berättade också om hur Evert (kallad i romanen) Taube, 20 år, hamnade i Argentina 1910–1915, han slet med sina studier i sin ungdom och fick ultimatum av sin far; att skärpa sig vad gäller pluggandet eller gå till sjöss, Evert valde det senare och hamnade i Buenos Aires, det är vi glada för. Där lärde han sig spela gitarr och försörjde sig bla som dekormålareoch sedermera förman under ingenjör Carl Nyströms bygge av kanaler och järnväg. Under hela sin karriär kom han att använda sina erfarenheter härifrån i romaner, berättelser, teckningar, målningar och visor. 

En annan känd svensk var, Otto Nordenskjöld, geolog, polarforskare, professor samt rektor vid Göteborgs handelshögskola,som ledde expeditionen bestående av fyra svenskar och två argentinare som 1901 (fartyget Antartica) var en av de första och vetenskapligt framgångsrika expeditionerna till Antarktis som var en i stort sett outforskad kontinent vid denna tid. Vill ni fördjupa er och veta mer om teorier; varför Sveriges första Bernadotte undersökte möjlighet att bli regent i Argentina eller hur svenska företag etablerats som Alfa Laval, ABB, SKF, Astra Zeneca, Tetra Pak mfl, hur behandlade man indianerna ochvarför man upprätthåller svenska traditioner i Misiones (nordöstra Argentina), hur lyckades britter och tyskar hålla fred under 2: a världskriget, eller följ den unge Gustaf Berzelii som drivs av äventyrslust och en önskan att göra sig fri från den förtryckande fadern och emigrerar till Argentina…landet där allt sägs vara möjligt!

Tack Mats Erasmie för ett inspirerande föredrag och vi ser verkligen framemot fortsättningen i din kommande bok Villa Sveasom kommer hösten 2022!

Vid pennan / Eva Lindgren