Helsingborg-Berga Rotaryklubb 6/9 2021

ESTONIAKATASTROFEN 1994, föreläsare Örlogskapten Jan Tornerhjelm

Jan inledde med att diskutera att journalister måste skapa nyhetsjournalistik för att märkas i bruset. När något nytt dyker upp fokuserar man på det som skapar intresse och undertrycker fakta som kanske motsäger de sensationella nyheterna.

När Estonia sjönk var det blåsigt på Östersjön, men det var inte onormalt hårt väder. Kanske 15-20 m/s med lite högre i byarna. Vindriktningen var sydlig vilket ger krabb sjö vi Finska viken eftersom bottnen grundar upp just där. Anledningen till att den havererade var att färjan var felkonstruerad.

Estonia var en färja byggd 1980 på ett sätt som förbjöds strax efter att den färdigställts. Båten byggdes i Tyskland  för ett finskt rederi. Färjan var feldesignad och godkändes inte fullt ut av försäkringsbolagen därför tilläts den ej vara längre från land än 1h och fick inte användas vid hårdare vädertyper. Rederiet satte in färjan på rutten Umeå-Uleåborg där den gick i flera år. Senare efter Sovjetunionens fall fördes den över till Estnisk flagg då försvann restriktionerna för färjan så den kunde användas mellan Stockholm och Tallinn.

Olycksnatten så slets bogvisiret av förmodligen drog det med sig lastrampen ned så det var fullt öppet för vatten att ta sig in på bildäck. Vattnet på bildäck får färjan att kränga kraftigt så lastbilar och fordon rutschar hit och dit vilket ger färjan en kraftig slagsida och färjan sjunker på ca 45 minuter.  Flera omständigheter förvärrar katastrofen, bryggan på Estonia sänder först inte ut Mayday meddelandet vilket medför att andra närliggande färjor inte uppfattar nödläget. Finska sjöräddningen larmas men inte den svenska. Positionsbojar stod  omkopplade till serviceläge och fungerade inte. Slagsidan gjorde hälften av nödutrustningen obrukbar och eftersom det endast finns ett begränsat förråd så räckte det inte ens till hälften av passagerarna.

Jan menar att de nya bilderna inte visar någon ny information, det kan inte ha varit en explosion inifrån eftersom hålet tydligt buktar inåt. Det mest troliga är att skrovet har stött på klippor när det faller ner genom vattnet på väg mot bottnen 60m ner. På frågan om färjan transporterade militär utrustning så kan det vara troligt eftersom det är ganska vanligt. Det mest troliga är då att det rör sig om inköpt gammal överskottsutrustning från gamla Sovjet. Ny hemlig utrustning transporteras troligen bara på militärens egna fartyg.

Jan berättade att Estonias systerföretag också tappade sitt bogvisir och den båten är skrotad för många år sedan.

Vid pennan,

Henrik Arnekull

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork