08
mar
2021
Helsingborg-Berga
Scandic Hotel Helsingborg Nord
Florettgatan 41
Helsingborg ,  25024
Sweden

Helsingborgsföretaget Invonos CSO Jacob Frick kommer till Helsingborg-Berga Rotaryklubb och presenterar företaget och dess multiportal InvonoOne.


Invono tar digitaliseringen från tanke till handling

I Invonos multiportal hanteras möten, dokument, aktieägande och uppgiftsdelegering helt digitalt vilket skapar tydlighet och effektivitetsvinster för till exempel styrelse, ledning, projektgrupper och aktieägare.

 

Invono har utvecklat en modern multiportal med högsta säkerhet för att företag ska få bättre ordning-och-reda och kunna samarbeta och kommunicera internt och externt på ett effektivt sätt. När Portalen används behöver man inte vara orolig för att dokument eller personliga mötesnoteringar ska komma i fel händer eller för att uppgifter ska hamna mellan stolarna.

 

Bolagets affärsidé och plattformen har sin grund i Torbjörn Lindgrens egen bakgrund. Som VD, affärsängel och styrelseordförande i ett stort antal bolag såg Torbjörn behovet av en multiportal som hjälper till att samla och strukturera viktiga dokument och bolagsadministration tillsammans med en effektiv mötes- och uppgiftshantering.