09
nov
2020
Helsingborg-Berga
Scandic Hotel Helsingborg Nord
Florettgatan 41
Helsingborg ,  25024
Sweden

Mats Fernebrand, inköpschef i Helsingborgs Hamn, berättar om det kommande samarbetet mellan hamnen och det världsledande innovationsföretaget Einride, samt hur detta upphandlades.

 

Hösten 2019 presenterade Helsingborgs Hamn att Einride blir hamnens samarbetspartner i det utannonserade innovationspartnerskapet. Företaget arbetar med att utveckla ett system för självkörande, elektriska lastbilar som är hållbart, effektivt och säkert. Projektet inleddes med mätningar och analyser av transportflödet i hamnområdet.

Einride grundades 2016 och har sedan dess satt ett tydligt avtryck i branschen. Samarbetet med hamnen är en betydelsefull del av utvecklingen för autonoma, elektriska transporter både i Sverige och världen. Alla innovationspartnerskap som genomförs bryter ny mark och de inledande analyserna betyder mycket för projektets framåtskridande. – Mycket av det vi gör nu är nytt, obeprövat och spännande och så kommer det fortsätta på vår resa tillsammans med Einride.

– Upphandlingsmyndigheten har varit behjälpliga hela vägen vilket vi är tacksamma för när vi arbetar vidare mot våra delmål. Tredje kvartalet 2021 hoppas vi ha en pilot på plats för att köra containers mellan två hamndelar inom vårt område. Som sista nivå och steg tre ska fordonen kunna köra 4-5 mil utanför hamnens område, säger Mats Fernebrand Purchasing Manager i Helsingborgs Hamn.

LÄMPLIGT OMRÅDE 

Hamnområden är väl lämpade område för att införa autonoma lastbilstransporter. Det handlar om mindre komplexa trafiksituationer och förutsägbara färdvägar där det går att säkerställa att rätt infrastruktur finns på plats, som uppkoppling och laddstationer. Om det dessutom handlar om inhägnat område så krävs inget speciellt tillstånd för att framföra fordonet.

– Innovationspartnerskapet med Helsingborgs Hamn skapar förutsättningar för att utforska hur autonoma, elektriska lastbilar kan bidra till effektiva och säkra transporter i hamnområden och samtidigt radikalt minska utsläppen. Vi ser fram mot det vidare samarbetet med Helsingborgs Hamn och möjligheten att få vara med på deras fortsatta resa mot att bli Nordens modernaste hamn, säger Robert Falck som är grundare och vd för Einride. 

OM LÖSNINGEN 

Att utveckla elektriska fordon med självkörande teknik skapar rätt kommersiella förutsättningar för framtidens hållbara transporter och det är något Einride tagit fasta på. Fordon utan förarhytt blir nämligen naturligt lättare och kan designas och framföras med elektrisk framdrift. Einrides lastbilar, så kallade pod:ar, kan transportera gods vid tider på dygnet när trafiken är lugnare och utan att behöva stanna för paus eller vila. När fordonen väl laddas så slipper en förare sitta bredvid och vänta. I stället övervakas fordonsflottan av en operatör på distans som kan fjärrstyra vid behov. Einrides lösning för självkörande, elektriska lastbilar bygger på en rad olika tekniker. Däribland ett flertal säkerhetssystem och sensorer som lidars, radar och kameror som används för att positionera fordonet och läsa av omgivningen.