Kommersiella fastigheter är Wihlborgs specialitet enda sedan 1965. Under årens lopp har bolaget växt och i Helsingborg har de nu ca 100 fastigheter i sin ägo, en del köpta (t ex Hbg Central)och en del byggda i egen regi (t ex Prismahuset). Stabila hyresgäster är av stor vikt då tomma lokaler är oerhört kostsamt. Istället för att bara säga upp den hyresgäst som har svårigheter försöker man få till en överenskommelse som båda sidor kan nöja sig med. Miljötänk och hållbarhet är också stort fokus och med installation av solel på många byggnader i beståndet har Wihlborgs lyckats få ner energianvändningen med hela 12%. En bedrift väl värd tilldelade  miljöcertifieringar och något som är tillgodo för oss alla. Tack till Jan-Erik Johansson, senior rådgivare i Helsingborg, för intressant information om verksamheten.
 
Nästa vecka besöker Jörgen Runesson oss och berättar om hur det går med Hozanna, den skola i Sydafrika som vi i Helsingborg Berga Rk är med och stöttar genom årligt tbidrag. Väl mött kl 7.30 för god hotellfrukost och föredraget som börjar ca kl 8.