Vana att vara ute på djupt vatten - det är Mikael Sellergren och Örjan Goteman från Sjöräddningssällskapet, Råå Räddningsaktion. En ideell förening som bildades redan 1907 och idag omfattar ca 2400 frivilliga sjöräddare runt om i landet fördelat på 74 räddningsstationer. Med en film om branden på Stena Scandica augusti 2022 illustrerades vikten av samverkan mellan olika organisationer, så som räddningstjänsten, polis och sjukvård.
 
I vår mer omedelbara närhet inträffade den 19 oktober i år en "man överbord" från Tycho Brahe. På 15 minuter tog sig jourhavande sjörräddare till Råå och gick ut med 6 mans besättning. Eftersök pågick i 6 timmar men tyvärr blev det denna gång ett tragiskt nollresultat. Vi blev alla berörda över berättelsen och skänker inte bara en varm tanke till de som frivilligt går ut på vattnet för att hjälpa, utan uppmanar även att skänka en slant till verksamheten så att den kan fortsätta sitt viktiga arbete.
 
Morgondagens föredragshållare har meddelat sjukdom, vad ersättningen blir jobbar programkomitten för fullt med och vi går ut med meddelande till er så snart vi har ngt på plats!