Laurina Bergkvist berättade om Toastmaster International, med ursprung och program hämtade från USA. Organisationen, som påminner om Rotary, har ett 30-tal föreningar i Sverige och cirka 300 medlemmar. Ett begynnande samarbete i vårt distrikt med Rotary avbröts under coronaperioden men är nu åter under uppstart.

Tanken bakom Toastmasters, är att genom en väl underbyggd och uthålligt träning, förbättra såväl retorik som framförande. Att tala avspänt inför publik har i våra dagar blivit alltmer krävande. Att förbättra sin kommunikation med andra, bygger även upp ledarskapsförmågan och släpper fram oanade personliga talanger. Som noga poängterades krävs enveten personlig träning. Här har Toastmasters ett digitalt träningsprogram, uppdelat i 5 avsnitt och pågående under 18 månader. För den som lyckas, kan effekten bäst beskrivas som att en gående plötsligt börjar springa…

För vidare studier i ämnet rekommenderas www.Toastmasters.org.

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork