Under måndagens klubbmöte berättade Tomas Bengtsson, diakon i Svenska Kyrkan i Helsingborgs Pastorat, om pilgrimsvandringar.
Om pilgrimens sju nyckelord Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Enkelhet, Andlighet och Delande. Om att pilgrim har sitt ursprung i latinets peregrinus, som betyder främling. Om sin egen pilgrimscykling från Luleå till Lund, med skylten ”Pilgrim på väg” bak på cykeln och alla möten detta ledde till. Ett fascinerande föredrag som gav mersmak. https://m.facebook.com/pilgrimhelsingborg/ https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg/pilgrimhelsingborg #helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #svenskakyrkan #pilgrim #peregrine #peregrinus #pilgrimsvandring