Temat för nästa rotaryår är The magic of Rotary. Detta utannonserades på Intrnational Assembly i Orlando av vår nästa världspresident Stephanie Urchick.