Dagens föredragshållare var Katharina Sparre från Svenska Kyrkan i Helsingborg som berättade om ”Swish for a Wish”, deras kampanj till stöd för behövande barnfamiljer. Hon inledde med att tacka för klubbens gåva inför sommarlovet till två pojkar i fjol. Det gav energi till två familjer och var ett bra exempel på att lite kan göra mycket. Verksamheten administreras av diakonigruppen som har kontakterna och vet vilka familjer som har störst behov, ofta ensamstående mammor. Verksamheten började 2017 med insamling av julklappar till behövande. När man efter några år såg att det slog väldigt ojämnt vad som låg i paketen, vilket kunde leda till avundsjuka bland barnen, övergick man till insamling av pengar i stället så att diakonerna själva kunde styra innehållet. För att få in mer pengar och göra insamlingen mer känd har ett starkt profilerat sätt blivit den elektroniska julgranen på Sundstorget. 2022 fick man in 120 tkr där. Man har också kopplat Helsingborgs gosskör till sig som ambassadör och intäkterna från deras julkonsert går till Swish for a Wish. Satsningen i Helsingborg har uppmärksammats på riksplanet genom bl a radioprogram så konceptet sprids!
Tack Katharina för ert fina och hjärtevärmande arbete.
Nästa vecka föreläser Hittarps IK om sin satsning Gatulaget som vänder sig till missbrukare. Välkomna kl 7.30 för ännu ett intressant föredrag i Rotarys anda.