Svenska kyrkan Helsingborg har under flera år samverkat med och ekonomiskt stöttat ett par organisationer i Etiopien som verkar för att ge nytt hopp åt familjer, barn och unga. Bland dessa finns Hope for Children in Ethiopia. 

Med förankring hos myndigheter, socialtjänst och polis verkar Hope for Children in Ethiopia (HCE) med både konkreta åtgärder och förebyggande arbete mot människohandel, fattigdom och utsatthet. Bland allt man gör finns förskola för utsatta barn, gruppboenden för barn och unga som räddats från slaveri, olika former av utbildning, självhjälpsgrupper för kvinnors försörjning och mycket mer.

Om detta berättade Kent Kvist som är utvecklingskordinator för biståndsfrågor i Helsingborgs pastorat och som även själv varit och besökt verksamheten. Med slutfasen "Att göra skillnad kan alla göra!" fick vi oss verkligen ett hjärtevärmande föredrag denna vecka.