På måndagen den 27 mars fick vi besök av Niklas Wennström, vd på företaget Sluta Riv, Sveriges nya branschorganisationskedja för mätbara reparationer i fastigheter. 
 
Sluta Riv hittar, lagar och räddar skador inom både VALF- och OPS-teknik (Här fick vi lära oss att VALF står för Vatten Avlopp Läcksökning och Fukt, OPS står för Operation Pipeline Systems).
 
Niklas berättade om filosofien inom byggbranchen, där en lite vattenskada tex ger upphov till att hela badrum byts ut. Han gav oss tankeväckande exempel på hur det skulle vara om samma filosofi användes inom tex bilbranschen - ett stenskott gör att bilen skrotas och inom sjukvården - en liten skada gör att, ja, ni förstår…
 
Niklas berättade att 9 av 10 badrum går att reparera istället för att riva, och att 95% av det som rivs idag är oskadat.
Detta vill Sluta Riv sätta stopp på. 
Det är en myt att man måste byta ut och sätta in nytt vid skador, det går oftast att delreparera till mindre kostnader för både kunden, försäkringsbolagen och klimatet. Men trots att Boverket inte säger någonstans att det är förbjudet att delreparera skador så sker det sällan.
 
Företaget samarbetar med försäkringsbolag, upp till 95 % av företagets ärenden kommer från försäkringsbolag.
 
Sluta Riv har sina kontor i Helsingborg och Stockholm men är verksamma över hela landet. Det finns en lista med reparationsföretag som är medlemmar i Sluta Riv. Dessa får en utbildning i arbetet vid Sluta Rivs anläggningar i Hjärna.
 
Vi tackar Niklas för en tydlig och intressant presentation.
 
Vid pennan, Katarina Erasmie
 
(Foto Ann-Christine Enqvist)