Måndag den 29 november 2021 fick vi ett engagerat föredrag av Christer Krämer.

Christer berättade om sin och företagets resa från ett erbjudande om att sälja en brandflit som klarar att släcka bilbränder för bilar med litiumbatterier. Han trodde först inte på produkten men genom egna tester såg han att brandfilten fungerar.

Han har mer än 37 års erfarenhet inom svensk räddningstjänst där han bland annat också varit huvudskyddsombud. Han har även undervisat i brandsäkerhet i över 30 år inom brand och säkerhet, Heta arbete samt skolutbildning. Christer har även arbetat som flygplatsbrandman.

Nordic Fire Protections vision är att alltid fokusera på innovation och förbättringar. Detta för att göra Nordic Fire Protection till det självklara valet när det gäller brandsäkerhet av hög kvalité.

Företagets mål är att förbättra brandsäkerheten för både företag och privatpersoner samt räddningstjänsten i de nordiska länderna.

Detta görs genom att alltid ligga i framkant av utvecklingen och se till marknadens behov. Stor vikt läggs på vår kommunikation och närvaro. Strävar efter att erbjuda marknadens bästa säljerfarenhet och service.

Fördelen med litium jämfört med bly är den snabba laddprocessen för batterier.

Det finns nackdeler rörande säkerhet med litiumbatterier. Vid en brand startar en längre process som tar sin tid. Branden släcks endast genom att en brandfilt stryper syretillförseln.

Slutligen berättade Christer om att vi måste öka vårt säkerhetstänk både privat och i företag. Alla bör ladda ner 112-appen så att operatören får en exakt adress på var larmhändelsen äger rum.

Litiumbatterier för elcyklar är en brandfara då de laddas i hemmet. Enligt Christer ska alla litiumbatterier i hemmet han ett skyddande fodral när det finns i bostaden.

Vidare att ha kolla på laddning av laptop , iPad, iPhone, mm som bör ske under tid då övervakning kan ske. Dvs, inte nattetid. Christer berättade några sedelärande tragiska händelser som ägt rum.

Vid pennan.

Johan Krönmark