Revision av kommunal verksamhet - en inblick i medborgarnas kontrollverksamhet!
Lars Starck, Auktoriserad revisor på EY ger oss på måndag 9/1 en inblick i hur revision av kommunal verksamhet fungerar och hur den är en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen.
 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning  bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Med 2023 års första föreläsning hälsar Helsingborg-Berga Rotaryklubb såväl medlemmar och alla intresserade välkomna till årets första klubbmöte den 9 januari kl 07.30 på Scandic Helsingborg Nord (Berga).
 
Helsingborg-Berga Rotaryklubb är klubben med friskvårdstema. Därför, häng med på gym, bastu och/eller varmbad efter veckomötet  En perfekt start på veckan! Scandic Helsingborg Nord bjuder på detta, även för gäster.
 
Helsingborg-Berga Rotaryklubb kör sedan 2020 hybridmöten och använder Google Meet för att möjliggöra deltagande i klubbmötet på distans. I så fall räcker det att vara uppkopplade strax innan klockan 8.00. Använd följande länk för att ansluta till detta möte http:meet.google.com/bnn-tjox-fgi