I måndags avhandlades klubbens årsmöte och med över 70% närvaro var det bra tyngd i de avhandlade punkterna. Med past president Tomas verksamhetsberättelse som grund godkändes årsredovisningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet med enhälligt beslut. Med fulltaligt förslag från valberedningen valdes ny styrelse för rotaryår 24/25 och även övriga praktiska poster är tillsatta, så klubben kan se framåt med goda utsikter. En inkommen motion behandlades och på förslag från motionären, samt bifall från styrelsen, godkände medlemmarna att klubben tecknar årligt medlemskap i Helsingborgs Kvinnojour. 

Kommande vecka är terminens sista måndagsmöte, då välkomnar vi Akademibokhandeln på Väla och ser fram emot tips på julens böcker. Så väl mött på måndag kl 7.30.