Idag är det 156 år sedan Paul Harris föddes. Rotarianer över hela världen högtidlighåller hans minne. 
(Image by Rtn Debbie Vance - Rotary Graphics)