Högaktuellt ämne -Nato- fick vi höra om från vår medlem Jonas Stålhandske Palovaara. Reservofficer och major och som svensk representant vid Natoträffar sedan 2012 har Jonas gedigen kunskap om organisationen och väl insatt i dess kapacitet. Från grundandet 1949 med endast 12 medlemmar är det idag 31 länder anslutna till denna mellanstatliga försvars- och säkerhetsallians. Natos stadga, Atlantpakten, verkar under FN-stadgan. Artikel 5 är den mest omtalade artikeln innebärande att om en medlemsstat angrips ska de övriga medlemmarna uppfatta angreppet som ett angrepp på dem själva, och tillsammans slå tillbaka angreppet och återställa fred och stabilitet. Denna artikel har aktiverats 1 gång, den 11 september 2001, då USA begärde hjälp. Med den oro som finns i vår närhet idag är det denna artikel som Sverige vill söka sin trygghet under. Kanske blir vi medlemmar i höst. Oktober enligt Jonas, vi får se om han har rätt.

Imorgonbitti har vi ännu en intern föredragshållare. Nihad håller sitt egoföredrag där vi får lära känna honom bättre. Det ska bli intressant att höra om resan från polis till biträdande rektor. Och hur många armhävningar gör han egentligen per dag?
Väl mött imorgon kl 7.30