Med djurens bästa för ögonen har Camilla Bergvall varit engagerad i Djurens Rätt sedan 2009 och är numera riksordförande för de ca 50.000 medlemmar runt om i landet som delar hennes kamp för ett bättre liv för bl a djurförsöksdjur, kycklingar och minkar. Dessa 3 grupper är organisationens fokus men alla djur har känslor och är individer som ska respekteras. Då lagstiftningen är långsam och politiken ineffektiv har istället fokus mot konsumenter, livsmedelskedjor och restauranger-/hotellkedjor varit mer framgångsrikt. End The Cage Age och European Chicken Commitment är 2 stora kamper för bättre tillvaro för hönsen och högre krav på kycklingindustrin. Läs mer om detta och mycket mer på deras hemsida djurensratt.se