Måndagens möte hölls på det nya moderna sättet med föredragshållaren på behörigt avstånd från åhörarna. På direktlänlk från New York City hörde och såg vi Jim Moore, presentera Malaria Partners International.


Jim är medgrundare till projektet vars mål är: “To ignite a Rotary campaign for the global eradication of malaria”. Tanken är att utrotningen av malaria skall ledas av Rotary som kan dra nytta av erfarenheterna från End Polio kampanjen.


Malaria överförs huvudsakligen från människa till människa via myggor. Så I första hand gäller det att minska antalet bärare av malaria innan man i förlängningen förhoppningsvis kan utrota den.


Årligen dör drygt 400.000 i malaria, varav lejonparten i Sub-Sahara. I de drabbade samhällena ses malaria ofta som en del av livet som inte kan bekämpas utan måste accepteras.


Malaria Partners har under några års tid kört pilotprojekt i Sub-Sahara. Projekten innebär bl.a att man utbildar lokala volontärer i att informera om skyddsåtgärder, upptäcka, medicinera och rapportera malariafall.


Projekten har varit framgångsrika såtillvida att antalet fall minskat kraftigt där man varit verksam. En positiv bieffekt är att belastningen av malariafall på den övriga sjukvården minskat. 


För projekten har medel erhållits från ett antal donatorer, bla. Melinda & Bill Gates stiftelse.


Framöver kan vi nog förvänta oss höra lika mycket om malaria, som om polioprojektet.


För mer information sök Malaria Partners International på Youtube 


Länk med svar på frågan om malariavaccin

Upl 210927


Hans Dieden


#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork