Månadstemat för maj är ungdomstjänst. För vad kan jag göra för att hjälpa och stötta de unga? Även om utbyteseleverna med sina blänkande pins och blazers är ungdomstjänstens, ja hela Rotarys ”flaggskepp”  är det värt att minnas att vi bl.a. också har RYLA och Rotaract. Vi rotarianer har utöver det otaliga möjligheter att stötta de unga i deras studier och väg genom livet, både lokalt och internationellt. 
 
(Image by Rtn Debbie Vance - Rotary Graphics)