Referat från klubbmötet 22/8 med 13 närvarande medlemmar. (+ 2 digitalt)
Ordf. påminde om förhandsanmälan till 30-årsjubileet och golf-promenad-mötet.
Nästa veckas möte  29/8 avhandlar Miljöpartets valprogram och leds av Marcus Friberg.
Gästvärd Per Franklin.
 
Ordf. Tomas hälsade Lars Thunberg, ordf. för Kristdemokraterna i Hbg, välkommen att presentera partiets kommunpolitiska program för perioden 2022-2026.
Lars Thunberg, nuvarande kommunal gruppledare för KD i Hbg, poängterade partiets inriktning för förbättrad äldreomsorg, allmäntrygghet, skola och myndighetssamverkan.
Vården av äldre skall förbättras genom höjd kompetens inom vårdområdet. Beredning av bistånd göras mer generös och likaså skall samverkan mellan lasarett och hemvård underlättas.Vidare skall de äldres livskvalitet höjas genom hembesök för alla över 78 år. Ökad tillgång till kuratorer och en medveten satsning på att motverka ökad ofrivillig ensamhet är också av stor vikt.
 
Inom skolområdet betonar man betydelsen av mindre grupper. Lärarna bör ges större möjlighet att styra över disciplin i klassrummen. Förskola, skola, socialtjänst, polis ochrådgivning måste alla samverka för elevernas och därmed samhällets bästa.

Svensk sjukvård behöver reformeras - KD föreslår ett statligt huvudmannaskap med tillhörande finansiering och professionella sjukvårdsområden. Föräldrarstödsprogram och krafttag mot ungas psykologiska ohälsa skulle minska framtida samhällsbekymmer. Vidare vill man införa fast läkarkontakt i relationen mellan vård och patient. Förlossningsvården måste ges ökad bemanning och allmänt sett, erbjuda fler vårdplatser. Sjukvårdspersonal skall ges löneförbättringar och vidareutbildning underlättas.
Inom området arbete/ företagande påpekades en vilja att underlätta för entreprenörerna, höja RUT-avdrag, förenkla personalägande, allt i avsikt att bidra till Helsingborgs tillväxt och utveckling.

Avslutades mötet med ett stort antal frågor och småningom ordf. Tomas tack f. ett intressant KD- möte. 
 
(Bilder Anki Enqvist och Lars Thunberg)