Den knastertorra titeln till trots - Revision av kommuner - var denna uppstart av vårterminen ett intressant och informativt möte där vår egna medlem Lars Starck berättade om vikten av god ekonomisk hushållning i våra kommunala verksamheter. Våra skattepengar ska användas rätt så att de kan göra så mycket nytta som möjligt! Detta håller kommunens egna revisorer ögonen på och tar sakkunniga, som tex EY, till hjälp för mer djupgående granskning.
Lars är auktoriserad revisor med mer än 30 års erfarenhet och jobbar idag på EY här i stan. Och inte minst är han rotarian, dvs han är en del i ett nätverk där man kan både utvecklas och bidra till att göra gott i världen.
Vill du också vara med? Välkommen att kontakta oss.