Konkurs, av concuʹrro 'löpa samman',  eller så som vi känner det mest-  'sammankomst av kreditorer', dvs det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt företags samtliga tillgångar för en proportionerlig fördelning mellan fordringsägarna. Om detta kunde advokat Peter Thörrnwall berätta mycket, och förutspår en stor ökning av konkurser i efterdyningarna efter skatteanstånden som gavs under pandemin. Genomsnittligt anstånd är 2,5 miljoner och med redan 767 konkursade företag i Skåne kommer normalårets ca 800 konkurser att passeras med råge. Det är tuffa tider för många, främst detaljhandel, byggsektorn och restaurangbranschen. Tack till Peter för insikten i ditt viktiga arbete.

Kommande föredrag handlar om sport då initiativtagarna till Proud Taekwondo kommer till oss och berättar om hur de engagerar barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Missa inte det - vi finns på plats på Scandic Helsingborg Nord (Berga) den 16 oktober kl 7.30.