Måndagen inleddes med klubbsamråd där inkommande president Tomas Andrén dels presenterade klubbens handlingsplan för de kommande tre åren, dels läste upp sin presidentförklaring. 
 
Efter klubbmötet var det rask transport till Slottshöjen (beläget till vänster om Kärnan när man kommer från Stortorget), där klubben ansvarade för bemanning av Rotarys tält under H22. Kjell, Kurt och Tomas stred mot elementen och såg till sist till att all utrustning packades ihop. 
Vår guvernör Ulf Bingsgård invigde Rotarys tält på H22.