Med flera intresserade i klubben anordnade vårt eminenta klubbmästeri en konstrunda även i år, denna gång upp mot Bjärehalvön. Den 6 april var således ett gott gäng på heldagstur med utgångspunkt från ScandicBerga och sedan runt Ängelholm, Förslöv, Båstad för att avrunda i Hjärnarp och Munka Ljungby. En härlig dag med många intryck och gott sällskap, totalt 12 personer deltog varav 2 minirotarianer . Detta kan bli en fin klubbtradition som är både social och kulturellt bildande.
 
Tack till Harald och Kjell som gjorde  urvalet av konstnärer.