Presidenten och medlemmarna hälsade dagens föredragshållare Jesper Jönsson välkommen med en varm applåd.

Jesper har bland annat läst på universitet i Lund samt på London School of Economics and Political Science och har tidigare bland annat arbetat som koordinator för EU-projekt inom Helsingborgs stad.

Jesper arbetar idag som Senior EU Project Advisor inom EU’s Nordsjösamarbete och det var det han berättade om + lite övergripande om EU.

Sverige bidrar idag med mellan 24-47 miljarder kronor varje år i EU-avgifter och får tillbaks mellan 10-14 miljarder i form av olika stöd. Sverige bidrar alltså med ett relativt stort nettoöverskott till EU’s finansiering.

Inom EU finns olika beslutsvägar och man pratar om ”Green papers” och ”White papers”. ”Green Papers” kan jämföras med ett svenskt betänkande och ”White papers” jämförs med en proposition.

Länderna som ingår i EU’s Nordsjösamarbete har på grund av BREXIT skiMat, så när Storbritannien lämnade så ersattes de av tre regioner i Frankrike. Just nu har man 73 olika projekt rullande, 7 länder 167 miljoner EURO att förmedla till projekt inom främst 4 områden – Tillväxt, klimatinnovationer, hållbart Nordsjöområde och gröna transporter.

Helsingborgs stad har tagit fram en handlingsplan kring cirkulär ekonomi och är genom NSVA och några internationella samarbetspartners aktuella i arbete där man gör försök med återvinna/rena olika former av avloppsvatten. Testbasänger har byggts och framstegen kommer bland annat att visas under H22. Färjorna mellan Helsingborg – Helsingör blev också ombyggda till batteridrift genom pengar från EU’s Nordsjösamarbete.

Jesper berättade också att lobby-verksamhet, träffa politIker och andra inflytelserika personer är en viktig del för att få uppmärksamhet, gehör för sina förslag och bli tilldelad de resurser som man äskat. Jesper har bland annat haft glädjen att få vara med och presentera ett projekt om odling i saltrika jordar för Kronprinsessan Viktoria i Göteborg.

Vid protokollet/Ann

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork #eu #europeanunion