I den nordöstra delen av Sydafrika, på gränsen till Krugerparken, finns byn Shablala med ca 15.000 invånare. Här finns Hosanna Community Project där Helsingborg-Berga RK sedan ett antal år ger bidrag till den del av organisationen som hjälper föräldralösa barn. Vår kontaktperson, Jörgen Runesson, som själv bott i närområdet under många år, gav oss en rapport om vad vårt bidrag har inneburit för de nu ca 80 barn som finns i Hosannas omvårdnad. Med  aktiviteter efter skolan , så som att lära sig odla men också att använda dator, ges bättre möjligheter att klara sig själv längre fram i livet, men en stor del är att få ett mål mat och tillgång till friskt vatten. Tack för rapporteringen och det värmer att veta att vårt bidrag går direkt till verksamheten utan en massa mellanhänder som hade tagit en bra bit av kakan.

Imorgon har vi årsmöte med past presidents verksamhetsberättelse och val av nästa års president mfl. Även rapporter från våra kommiteer kommer lämnas. Välkommen kl 7.30 för frukost och sedan öppnar vi årsmötet kl 8.00.