"I huvudet på en skattmästare" var titeln på veckans föredrag. Vår egna medlem Per Franklin höll ett underhållande egoföredrag där den röda tråden var att han alltid haft en driftighet och stor arbetsvilja - från att i unga år delade ut tidningar på morgonen och sålde tidningar på kvällen, jobbade i föräldrarnas cafe och startade popklubb i hemkommunen Hässleholm, till att inneha flertalet chefspositioner inom bankvärlden.

Per är medlem i Rotary Berga sedan 2001 och vår skattmästare sedan 2004. Efter innevarande rotaryår träder han ner från den positionen och vi säger, lite i förväg, stort tack för god sifferordning och koll på kassan. Lite gråhårigare numera men det hjärtliga leendet och värmen finns kvar.