Helsingborgs Kvinnojour genom verksamhetschef Jenny var hos oss denna arla måndagsmorgon och berättade om deras  organisation och verksamhet. Som ideell förening är de religiöst och politiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från våld.
 
Deras 3 ben är skyddat boende, samtalsmottagning samt förebyggande utåtriktad verksamhet. Samtlig personal är utbildade socionomer eller beteendevetare. Som så mycket annat i samhället går även relationsvåldet ner i åldrarna och så unga tjejer som under 15 år kommer till dem för hjälp att komma ifrån sina jämngamla våldsamma pojkvänner. Således en verksamhet som tyvärr kommer behövas även framöver.