Harald Roos från region Skåne kom till Helsingborg-Berga Rotaryklubb den 15 november och berättade om sjukhusbygget i Helsingborg.
Roos, tidigare förvaltningschef för Skånes sjukhus Nordväst och sjukhuschef på Helsingborgs lasarett, numera styrgruppsordförande för Skånes digitala vårdsystem, lotsade oss igenom de olika faserna i sjukhusets historia fram till dags datum.
Vi fick veta varför det blivit som det blivit, samt faktorerna som gjort att det nya sjukhuset ska ligga i Östra Ramlösa.
Fördelarna med ett sjukhus i Östra Ramlösa är många; etableringsytan är 70 % större än befintligt sjukhusområde och marken ägs redan av kommunen. Alternativet att flytta sjukhuset geografiskt i stället för att bygga på det gamla sjukhuset gör också att det kan genomföras utan att verksamheten (dvs patienterna) påverkas. Man får en förbättrad tillgänglighet (både offentlig transport och p-platser), man kan planera in psykiatrin i närheten av den somatiska vården mm. I modellen för det nya sjukhuset ingår också en mer modern syn på akutsjukvård, med bl a förebyggande hemsjukvård, samt en bättre samordning mellan statlig och kommunal vård, och mellan kommuner genom en utarbetad och förbättrad digitalisering av sjukvården.