Mötesprotokoll Rotary Helsingborg-Berga 2021-11-08

Mötet öppnades av Presidenten Lars Strömberg. Katarina Erasmie bjöd in till sin vernissage på Muséet Kraften i Lomma nu på lördag mellan kl 12-16. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Harald Kolmert påminde om Rotarys Julkonsert i Mariakyrkan den 24 november.

Dagens föreläsare Hans Wallvik, kapitalförvaltare på Nordea, gav en marknadsuppdatering. Den djupa sättningen i mars-april i fjol vid pandemiutbrottet var återställd redan i augusti tack vare centralbankernas och politikernas resoluta ingripande. En ny företeelse var dock att under en tvåveckorsperiod fanns inga köpare av obligationer. Det gjorde att de som ville ta högre risk och placera om i aktier saknade möjlighet. Interventionerna i marknaden gjorde också att konkurserna nästan uteblivit och bankerna har haft små kreditförluster trots nedstängningarna.

I år har USA-börsen gått bäst med sina 30 % följt av Sverige på ca 24 % medan Emerging Markets gått sämre än Väst. Tillväxten globalt på 6 % väntas minska till 5 % nästa år framför allt p g a Kinas önskan om en lägre takt. Sverige ligger på goda 4,5 % i år med förväntad nedjustering till 3,5 % nästa år. Företagsinvesteringarna tar fart men tillgången på arbetskraft med rätt kvalifikationer börjar bli ett problem. Flaskhalsar i form av vissa komponenter som halvledare gör att priserna höjs och inflationen ökar. En trend har börjat att bygga fabriker i Europa för att minska Asienberoendet. Inflationen i USA ligger på 5 % och i Sverige på 3 % f n men betraktas som tillfällig för att återgå till 1 - 1,5 %. Energipriser och marginalökningar har bidragit. Den svenska reporäntan förväntas stanna på noll till 2023. Stödköpen av obligationer kommer börja trappas ned. USA förväntas börja höja räntan redan nästa år och ligger normalt 6 – 12 månader före oss. De svenska hushållens förmögenhet har ökat kraftigt tack vare sparande under pandemin, ökande boendepriser och börsuppgången.  

Nordeas rekommendation är att övervikt i aktier är att föredra. Fastigheter är ingen bubbla såvida inte arbetslösheten börjar stiga. Politiskt tror man att fastighetsskatt kommer tillbaka i någon form. En kapitalskatt kan komma. Däremot tror man inte att arvs- och gåvoskatt kan bli aktuell.

Nästa veckas föredrag ges av Harald Roos och handlar om Helsingborgs sjukhusbygge ur Region Skånes perspektiv. Service above self!

Vid pennan,

Harald Kolmert

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork #nordea