Helsingborg Berga Rotaryklubb, frukostmöte 2022 08 15

Vår president Tomas Andrén hälsade oss alla välkomna och informerade om dagens talare, Hans Nelson från Liberalerna.

Jeanette Wahrenberg besökte oss som gäst. Vår assisterande guvernör Lena Bosson förärade också Berga Rotaryklubb med sitt deltagande idag.

Emil Axelsson återkom som medlem och hälsades välkommen tillbaka med applåder och pin från presidenten.

Hans Dieden gratulerades på 74-årsdagen.

I inledningen påmindes om kommittéträffar 2 per termin, vårt 30-årsjubileum och företagsmötet på Hedin Bil den 9/11.

Torsten Gerge kommer att vara gästvärd nästa vecka.

Hans Nelson har varit politiker tidigare, drev bland annat frågan om skolpeng för 30 år sedan. Han har ägnat sig åt annat i många år och kom sedan tillbaka till politiken för drygt två år sedan. Han har starka åsikter om att förändringar går för långsamt och vill ta tag i det igen. Samtidigt vill han avdramatisera politikerrollen och kallar sig entreprenör.

Hans har varit Liberal ända sedan han först började intressera sig för politik. Uppskattar deras syn på den enskilda människan, ekonomisk frigörelse och att skattepengar är allas pengar som inte får slösas med.

Enligt Hans var H22 ett sådant slöseri. Folkomröstningen om försäljningen av Öresundskraft är ett annat exempel på illa skötta angelägenheter som lett honom tillbaka till mer aktivt politiskt arbete.

”Lågt politiskt engagemang är ett hot mot demokratin”.

Hans uppehöll sig länge kring frågan om nordväst Skånes utveckling. Vi har väldigt goda förutsättningar i livsmedel, boendekvalitet och riskkapital men har varit dåliga på att ta vara på förutsättningarna för tillväxt.

Han jämför med Lund, Uppsala, Malmö yrkeshögskola och DTU i Helsingör. Hetch i Helsingborg är ett gott initiativ och start på sådant Hans önskar. Campus också men vi har inte fler studenter där idag än vad vi hade för 20 år sedan.

Hans Nelson vill arbeta för att locka företag och akademin på ett bättre sätt till Helsingborg. Och kanske ännu viktigare – ge dem ett bättre mottagande. Se till att det blir bättre kontakt mellan kommun och företag, stora som små.

Äldreomsorgen och sjukvården har motsvarande svårigheter i svag utveckling, framför allt på grund av dålig organisation. Helsingborgs kommun och Region Skåne måste prata med varandra. 

Mångfald behövs i äldreomsorgen och konkurrens. Inte konkurrens i kostnader utan i kvalitet. Se människans behov – valfrihet.

/ Erik Aludden

(Foto Anki Enqvist)