Måndagens föredrag handlade om och med Hittarps IK Gatulag. Hittarps IK grundades 1959 och är en av de största ungdomsklubbarna i Skåne som för 2 år sedan startade, på initiativ av Kenneth Storvik,  Hittarp IK Gatulag. Detta efter förebild av Fotbollsstiftelsen Norge, som har ett 30–tal klubbar. Gatulaget är ett fotbollslag för personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  Målet är att skapa ett socialt sammanhang och få människor vidare ut i arbete/utbildning. Ledorden är RESPEKT TOLERANS
 
INKLUDERING.
Man håller till  på Laröds IP där man arbetar med Recovery modellen.
 Viljan till ett sammanhang
 Att komma varje gång
 Bli trygg och en del i gruppen
 Bidra till gruppen
 Bli en förebild för nya
 Praktik/jobb
 Allt i individens tempo!

Man har ett nära samarbete med kommunen och laget är öppet för både manliga och kvinnliga spelare. Grundkravet är att deltagarna är nyktra när de kommer så därför erbjuds så många aktiviteter som möjligt - och speciellt på högtidsdagar - så att det inte ska finnas någon tid kvar till att missbruka.
Ekonomisk har klubben haft stöd av allmänna arvsfonden under 3 år, man har även en hel del samarbetspartner, men söker fler. 

Med synnerligen goda resultat i ryggen försöker klubben sprida detta koncept till andra föreningar i landet.  Vi önskar dom lycka till i sitt fortsatta arbete.
https://frigoscandia.com/om-frigoscandia/gatulaget/?fbclid=IwAR1bOISyDXCPnwp68zQTbFacZREkOiOFBCJ0V2_eGJVsqkbbUbApTfaa4CE 

Imorgon är det dags för årligt samrådsmöte. Vi tar pulsen på klubbens mående! Väl mött kl 7.30.