Under måndagens möte på Vasatorps Golfklubb, som var det sista ordinarie måndagsmötet under detta rotaryår, deltog totalt sju rotarianer, varav fyra som golfade efteråt.
Som bonus hade vi även med oss Oscar, som Pontus under dagen var ungdomsvakt för, plus givetvis vår eminenta föredragshållare Micke Gemberg från Filborna Gym. Han visade oss dynamisk uppvärmning. Oerhört effektivt bra och snabbt avklarat. Micke lovar oss ett gruppträningspass på Filborna i just dynamisk träning under hösten, vilket är något att se fram emot.

Den 30 juni kl 12.00 ses vi nästa gång, då för sedvanligt presidentskifte på M/S Aurora, som en del av Rotary Öresund.
 
(Bild: Lena Mårtensson)