Igår berättade Margaretha Ekelund-Svensson och Jeanette Nihlén från Bjäre Zontaklubb dels om sin klubb och allmänt om Zonta. 

Zonta bildades 1919 i Buffalo NY och har nu sitt huvudkontor i Chicago. Zonta är en global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter. På den tiden som Rotary inte lät kvinnor blev medlemmar var Zonta även, i större utsträckning än idag, även ett yrkesnätverk. Zontas vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential. 

Sverige och Lettland utgör tillsammans Distrikt 21, med ca 1700 medlemmar. Bjäre Zontaklubb, som har sina möten i Ängelholm, har ca 30 medlemmar. Den första svenska zontaklubben bildades 1935 i Stockholm och idag finns klubbar på ett femtiotal orter. 

Zonta ger finansiellt stöd till långsiktiga projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Fokus är kvinnors och flickors hälsa, utbildning och ekonomi samt avskaffande av barnäktenskap, könsbaserat våld och människohandel. 

Det största globala projektet just nu är FN-projektet Stoppa Barnäktenskap, Totalt är det fyra samarbetsprojekt med FN. Även ett antal stipendier, både globalt, i distrikt och lokalt, delas ut för att stödja kvinnor och flickor på olika sätt. 

Varje år 25 november tom 10 december är Zonta en del i 16 days - Zonta says NO, mot sexuellt och könsbaserat våld mot kvinnor. 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, 10 december av internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den orange färgen markerar en symbol för detta arbete. Ifjol under pandemin var en bro i Ängelholm upplyst i orange under dessa 16 dagar, i år är det ett skyltfönster i innerstaden som lyser orange. Dessutom finns där 101 par skor, som symboliserar summan av de anmälda våldsbrotten mot kvinnor i Ängelholm och Båstad. 

Bjäre Zontaklubb hittar du på https://www.zonta.se/club/bjare-2/ 

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #zonta #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork