It's a fact, det finns de i samhället som av olika anledningar behöver en extra slant, vare sig det är till livets nödtorft eller kanske det som sätter guldkant på tillvaron.
 
"Faktum" är Sveriges största gatutidning och ger försäljarna en plats i tillvaron där de med  en investering om 40 kr/tidning kan sälja den för 80 kr och på köpet få ett socialt sammanhang och relationer med kollegor och kunder. Det är många gånger det som gör skillnaden i att lyckas ta sig ur tex ett missbruk. Så nästa gång du ser en säljare med en faktum-legitimation om sin hals, köp en tidning och tänk på vad mycket gott du just bidragit med.
 
Tack till Jane Lund som är ansvarig i Helsingborg med omnejd. Nu har vi mer fakta!