I måndags besökte Carl-Gustaf Olofsson, som varit skattmästare och för närvarande är suppleant i styrelsen för Rotary Läkarbank, oss och berättade om Rotary Doctors of Sweden som organisationen kalla sig utrikes.

Rotary Doctors of Sweden är ett svenskt initiativ som arbetar långsiktigt på utvalda platser under Rotarys täckmantel och som inte har någon direkt motsvarighet. Läkare utan gränser verkar vanligen mer i katastrofområden.
Organisationen arbetar främst i västra Kenya. Inledningsvis finansierade man läkare som åkte ner och verkade under kortare sejourer. Verksamheten växte till s.k jeeplinjer. Dvs läkaren besökte utvalda byar efter ett bestämt schema. Efterhand som mottagningarna vuxit har man kunnat/lyckats överlämna en del av dem till staten/regionen som övertagit driften.

Under pandemin har man inte skickat ner några läkare. Verksamheten har ändå kunnat hållas flytande tack vare den fasta organisation som byggts upp på plats. Nu drar man igång igen. Vanligtvis åker läkarna på 6 veckors pass. Totalkostnaden för läkarbanken att hålla en läkare i Kenya under sex veckor ligger på ca. 30.000:-

Läkarbanken drar årligen in 5-6 miljoner för att kunna driva sin verksamhet.
 
För mer info, läs bifogad PDF.
 
Hans Dieden
(Foto Lena Bosson)