Som ambassadör för Mercy Ships besökte Rasmus Troedsson oss i måndags. Han berättade om denna fantastiska organisation som grundades 1979 och med två sjukhusfartyg verkar i främst västra och södra Afrika, där behoven är som störst och tillgången till avancerad vård är som minst. Mercy Ships drivs enbart av gåvor och bemannas till fullo av volontärer. Alla poster -från läkare, sjuksköterskor, kapten och hela den praktiska fartygsbesättningen - är alltså där på frivillig basis och till och betalar själva en slant för det dagliga uppehället så att så mycket som möjligt av  givarnas medel kan gå till vården. Organisationen bygger på kristliga värderingar men det är inte något som pådyvlas eller sätts som krav för att få vård. 

Volontärer sökes jämt och ständigt! Kolla deras hemsida och sänd in din ansökan för en hjärtevärmande upplevelse att vara med och hjälpa där behoven är oändliga. Tack Rasmus!
Imorgon får vi ännu ett föredrag inom denna kategori då Elisabeth Jensen kommer och talar om Rotarys program för att stötta utsatta flickor i världen, Empowering Girls. Varmt välkomna kl 7.30