Igår besökte årets Guvernör i Distrikt 2390 Ulf Bingsgård oss under detta rotaryårs första klubbmöte. Han anknöt till temat för sitt guvernörsår: ”Rotary ska vara SKOJ”, där ”SKOJ” står för Samhällsrelevanta, KOmmunicerande och Jämlikt och ställde därefter frågan: ”Vad är Rotary för Dig?”. En mängd olika svar med stor bredd kom fram i diskussionen. 
Detta var även premiär för årets President Lars Strömberg OCH klubbens nya konferenskamera. Båda fungerade  och detta blir nog ett lika bra rotaryår som de tidigare. 
Vi vill även påminna om att det är OBLIGATORISK föranmälan till de två kommande klubbmötena. Anmälan via hemsidan på respektive evenemang alt via e-post. Sista anmälningsdag nu på torsdag 19/8 resp 24/8, samt att det vid dessa tillfällen INTE går att dyka upp oanmäld. Förenade Bil bjuder på kaffe och frukost vid vårt besök 30/8.
#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork  #scandichelsingborgnord