Lennart Holm, fd VD för Perstorp AB ochnuvarande styrelseordförande i Billerud-Korsnäs AB och Vidagruppen, berättade om sitt startupbolag Axolot Solutions. 

Lennart Holm är medgrundare till bolaget och styrelseledamot. Han har under ett antal år arbetat med olika start-upp bolag. Vissa har lyckats bra, medans några inte nått önskad framgång. 

Axolot Solutions är ett Helsingborgsbaserat företag inom miljöteknik som arbetar med rening av industriellt avloppsvatten. Än så länge har man inte något focus på kommunalt avloppsvatten.

Företaget består av ett litet motiverat team på 10 personer. Utöver Helsingborg har man representation i Göteborg, Helsingborg och Stockholm där VD Martin Ragnar finns. Axolot är listat på Nasdaq First North sedan nov 2018 och har 500+ aktieägare. Nyemissionen i december 2020 övertecknades och gav företaget ett tillskott på 25,2 miljoner före emissionskostnader.

Företaget startade 2014. Under 2016 förvärvades ett antal finska patent och under 2018 utfördes pilottester på reningstekniken. Under 2019 kom marknadsbearbetningen igång på alvar och under 2020 lanserades företagets modellprogram.

Tekniken som man använder, elektrokoagulation, härstammar från 1889 men har förfinats av Axolot. Man har uppnått snabb och effektiv separation av vatten och föroreningar. Man erhåller en koncentrerad restprodukt och renar en stor bredd av skadliga ämnen. Dessutom är den tekniska lösningen kompakt. Nuvarande anläggningar klarar att rena 50m3 vatten per timme och ryms i en 20’ kontainer.

Fokus framåt ligger på ett begränsat antal områden inom kunskapsområdet vattenrening, tungmetaller, Olja och fett, fosforföroreningar, föroreningar i saltvatten och rening av farligt avfall. I och med ökande intresse för vattenrening ser man en växande marknad framför sig.