Vår valstuga fortsatte 8 augusti med Moderaterna och som representant för Moderaterna i Helsingborg träffade vi Anna Jähnke. Anna har varit kommunalråd i Helsingborg men arbetar nu som regionråd i Skåne med intriktning på näringliv, infrastruktur och förebyggande hälsa. Anna är inflyttad till Helsingborg men har rotat sig och är en stor lokalpatriot med brinnande intresse för Helsingborgsregionen.

 

Anna upprätthöll sig i huvudsak kring två delar i sin presentation. Dels en beskrivning av vilka förutsättningar som behöver skapas i Helsingborg för utveckling och dels om sjukhuset i Helsingborg som är en stor fråga för många Helsingborgare. 

Utgångspunkten är att jobb och företag skapas av driftiga personer och företag, inte av politiker. politiker skall intekomma med pekpinnar eller lösningar för hur jobb skall skapas och företag bildas eller vilka verksamheter som skall drivas. Men politiker skall skapa förutsättningar för att detta kan ske.

Några av de områden som Anna berör är företagens byråkarati, tillståndsregler m.m. som kommunen måste kunna svara upp till och underlätta. Idag är det långa ledtider för många tillstånd, svårt att få tag i rätt personer m.m. Jobb måste också skapas i den privata sektorn, det är fler i arbete som ger skattekaft och att människor kan gå från bidrag till ett arbete. Arbetsmarknadsåtgärder är viktiga att utveckla.

Trygghet i närmiljön är också viktigt, ordning och reda. Fungerande skolor och att gymnasiet har bra erbjudande för yrkesutbildningar, alla behöver inte en examen och skolorna behöver bättre förbereda ungdomar för att arbeta och starta företag. Anna nämner att det är viktigt att i tid, i skolan, lära sig ekonomi och förutsättningar för att ta arbete. Anna lyfter fram yrkesutbildning som viktig för Helsingborg.

Anående sjukvården diskuterade Anna nya sjukhuset i Helsingborg och om problematiken kring Helsingborgs lasarett. Ny satsning på nytt sjukhus är prioriterat och det finns stora utmaningar, främst inom kompetensförsörjning och personalbrist. Det talas om brist på vårdplatser men vårdplatser finns, det som saknas är personal för uppdraget. 

Anna gjorde en kort dragning om de olika områdena och behöll fokus på arbete och företagade samt sjukhusfrågorna. Angående moderaterna så är det god kommunikation mellan det lokala och på riksnivå men det är inte alltid att partiledningen har samma prioriteringar när det gäller att kommunicera vad som är partiets viktiga frågor.

Klubben tackade Anna för ett bra föredrag och överlämnade klubbens krus som tack för besöket.

Vid pennan,

Lars Starck

(Foto: Anki Enqvist)

#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork #bergavalstuga #moderaterna