Dagens årsmöte löpte helt enligt plan. Förra styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den inkommande styrelsen för rotaryåret 2022-23 valdes: Inkommande president är Tomas Andrén, inkommande sekreterare Ann-Christine Enqvist, inkommande vicepresident Lena Mårtensson och inkommande past president Lars Strömberg. Skattmästare Per Franklin och klubbmästare Harald Kolmert omvaldes. 
 
Vi önskar alla medlemmar, vänner, gäster och föredragshållare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
 
Vi ses igen 10 januari kl 07.30, då Jan Magnusson från H22 besöker klubben.
 
Var rädda om Er!
#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork