Årets sista föredrag hölls i måndags då vi besöktes av Jenny Strömberg, som sedan 2017 jobbar som biståndshandläggare på Helsingborgs vård-och omsorgsförvaltning.
 
Med socionomutbildningen i botten (och även med god Rotaryerfarenhet efter sin tid som president i Rotaract i helsingborg) berättade Jenny om myndighetens verksamhet som strikt utgår från Socialtjänstlagen. Hon och hennes ca 35 kollegor ska se till att behövande Helsingborgare får den kommunala hjälp och stöd de behöver; baserat på frivillighet, skälig levnadsnivå och att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd och anhörigas hjälp går sida vid sida!
 
Tack Jenny för fin presentation.