Består av Matrikelansvarig Webmaster Skattmästare
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
Helsingborg-Berga
Member
Helsingborg-Berga
Member
Helsingborg-Berga
Chair